Service

Telefon: 031 – 925 300

Vi har en slimmad men mycket effektiv och välfungerande serviceavdelning som sköter om fältservice och reparationer så att kunderna ska slippa bli stående vid ev problem.

Våra rutinerade fältmekaniker har alla många års erfarenhet av allt från materialhanteringsmaskiner, skrotsaxar, pressar till primärkrossar, finkrossar och alla typer av gripar. Givetvis ligger fokus på de maskiner vi själva saluför som Fuchs, Hammel och Idromec men vi kan även serva och reparera andra fabrikat inom ovanstående segment utan några problem.

Våra fältmekaniker finns stationerade både i Göteborg och Stockholm och utgår från sina hem med välutrustade servicebilar där allt finns som behövs för att göra en standardservice eller tyngre reparationer/renoveringar.

Då vi är din lilla familjära servicepartner har vi på de ställen vi inte har egna fältmekaniker valt att ha servicepartners som även de är mycket effektiva när det gäller felsökning eller reparationer på de maskinerna vi säljer.

Vår serviceavdelning är extremt flexibel och snabb, service samma dag eller senast dagen efter är nästan aldrig några problem även om kunden skulle vara långt bort.

Vid akuta problem är det bara att ringa 031 – 925 300 så ordnar vi så att ni får snabb assistans oavsett problem.

När det gäller utbildning så är det av mycket stor vikt att fältmekanikerna hålls uppdaterade när det gäller nyheter och förändringar på maskinerna.  Därför skickas samtliga våra fältmekaniker på ett antal kurser på maskinerna årligen. 

För att maskinerna ska fungera så bra som möjligt utan driftstopp och andra störningar så ställs det även vissa krav på maskinägaren. Det är därför mycket viktigt att servicen sköts enligt tillverkarens rekommendationer av utbildad personal.  Detta förhindrar att maskinen slits i förtid och drabbas av större och mer kostsamma reparationer längre fram. En ordentligt utförd service och översyn av er maskin av utbildad personal är en investering! Alltför många gånger ser man nedslitna maskiner i dålig kondition där maskinägaren struntat i service och underhåll på maskinen efter att garantin har gått ut. Detta straffar sig alltid i längden.  Vi kan givetvis erbjuda bra serviceavtal till våra kunder i samband med maskinköp och har bland de lägsta kostnaderna för service och reparationer när det gäller maskiner och tillbehör för skrot, rivning och återvinning.

StartsidaOm ossProdukterServiceReservdelarKontakta oss